YACHTSAFE 
GPS-larm & Övervakningssystem
C:a pris Mässpris
G32  Larm / spårsändare  system 2 995 2 495
(Trådlös anslutning för samtliga tillbehör utom sirèn)
Serviceabonnemang, 695 kr/år eller motsvarande ca 58 kr/mån
W010  Fjärrkontroll 495 420
W020 Trådlös IR sensor 995 850
W030 Trådlös magnetkontakt + extra ingång 625 520
W040 Trådlös vattennivågivare 995 820
W050 Trådlös temperatur sensor 595 495
W070 Trådlös nätspännings vakt 995 820
W080 Trådlös trampmatta  710 X 390 mm. 1 095 895
W100 Trådlös vibrations sensor med magnetfäste 1 795 1 490
X010 Sirén 122 dB. Kan anslutas direkt till G-32 295 245
MÄSSPAKET G-32 Larm med IR sensor, fjärrkontroll och siren 4 810 3 950